Prof. Dr. Göksun Karaman

Vücudumuzun en geniş organı olan derimiz vücudumuzu dış etkenlerden koruma, ısı düzenlemesi, bağışıklık ve hormonlar üzerine etkiler gibi pek çok işlevi yerine getirmektedir. Derimizde görülen hastalıklar veya yıllar içinde olan değişiklikler hem kaşıntı, yanma gibi rahatsız edici yakınmalara hem de görünüm bozukluklarına neden olabilmektedir. Derimiz, tırnaklarımız ve saçlarımız bir bütündür ve beraber değerlendirilir.

Web sayfamda sık görülen deri hastalıklarının nedenleri, görünümleri ve tedavileri ile ilgili bilgilerin yanı sıra kozmetik dermatoloji alanında kullanılan çeşitli yöntemlerin uygulandığı durumlar ve uygulama yöntemleri konusunda da ayrıntılı açıklamalar bulacaksınız.

  

Makaleler ve Araştırmalar

Ödül alan çalışmalarım;

Dr. Feriha Tat ve Prof. Dr. A. Lütfü Tat Araştırma Ödülü, 2001.

Karaman GC, Karaman CZ, Şendur N, Akdilli A, Başak S, Şavk E. Power Doppler ultrasonography for the evaluation of skin tumors other than malignant melanoma. Eur Radiol 2001; 11: 1111-6.

Dr. Feriha Tat ve Prof. Dr. A. Lütfü Tat Araştırma Ödülü, 2003.

Savk E, Dikicioğlu E, Çulhacı N, Karaman G, Şendur N. Immunohistochemical findings in notalgia paresthetica. Dermatology 2002; 204: 88-93.

XIX. Prof.Dr. A Lütfü Tat Simpozyumu’nda “Klinik Çalışmalar Birincilik Ödülü”, 2009.

Yılmaz E, Şendur N, Kozacı D, Uslu M, Karaman G, Şavk E. Psoriasisde serum adiponektin düzeyleri ile diğer kardiyovasküler hastalık risk faktörlerinin belirlenmesi.