Prof. Dr. Göksun Karaman

KİŞİSEL BİLGİLER:

Doğum tarihi/yeri: 1965/Ankara

Yabancı Dili:  İngilizce

Medeni durumu: Evli ve 2 çocuk annesi

 

EĞİTİM DURUMUM:

Lise: Ankara Atatürk Anadolu Lisesi (1976-1983)

Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1983-1989)

Uzmanlık: S.B. Ankara Hastanesi (1993)

Yrd. Doç. Dr.: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dermatoloji AD (1996-2002)

Doç. Dr. : Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dermatoloji AD (2002-2007)

Prof. Dr. : Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dermatoloji AD (2007-2016)

Prof. Dr. : serbest çalışma (2016-        )

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİM:
 • Dermatoloji AD Başkanlığı (2008-2011)
 • Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği (2009-2012)
 • Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyon üyeliği (2008-2012)
 • Deri Hastalıkları Staj Kurulu Başkanlığı (Adnan Menderes Üniversitesi, 2007-2009)
 • Deri Hastalıkları Staj Kurulu Başkan Yardımcılığı (Adnan Menderes Üniversitesi, 1999-2007)
 • Ölçme ve Değerlendirme Alt Birimi Üyeliği (Adnan Menderes Üniversitesi, 1999-2012)
 • Ölçme ve Değerlendirme Alt Birimi Başkanlığı (Adnan Menderes Üniversitesi, 2006-2008)
 • Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Editörlüğü (2005-2007)
 • Türkiye Dermatovenereoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeliği
 • Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanlığı
 • Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu Başkanlığı

 

ÜYE OLDUĞUM DERNEKLER:
 • Türk Dermatoloji Derneği
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
 • Aydın Deri Hastalıkları Derneği
 • American Academy of Dermatology

 

BİLİMSEL YAYINLARIMDAN SEÇMELER:
 1. Şendur N, Şavk E, Karaman G. Paederus dermatitis: a report of 46 cases in Aydın, Turkey. Dermatology 1999;199:353-355.
 2. Şavk E, Şendur N, Karaman G. Cutaneous leishmaniasis in Aydın, Turkey. Int J Dermatol 1999;38:949-950.
 3. Şavk E, Şavk ŞÖ, Bölükbaşı O, Çulhacı N, Dikicioğlu E, Karaman G, Şendur N. Notalgia paresthetica: a study on pathogenesis. Int J Dermatol 2000;39:754-759.
 4. Karaman GC, Karaman CZ, Şendur N, Akdilli A, Başak S, Şavk E. Power Doppler ultrasonography for the  evaluation of skin tumors other than malignant melanoma. Eur Radiol 2001;11:1111-6. Bu çalışma 2001 yılında Ankara’da düzenlenen XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu’nda “Dr. Feriha Tat ve Prof. Dr. A. Lütfü Tat Araştırma Ödülü”nü almıştır.
 5. Şavk E, Bölükbaşı O, Akyol A, Karaman G. Open pilot study on oxcarbazepine for the treatment of notalgia paresthetica. J Am Acad Dermatol 2001;45:630-2.
 6. Dayanır YÖ, Akdilli A, Karaman CZ, Sönmez F, Karaman G. Epididymoorchitis mimicking testicular torsion in Henoch-Schönlein  purpura. Eur Radiol 2001;11:2267-9.
 7. Karaman GC, Şendur N, Başar H, Şavk EB. Localized monilethrix improving after restore of iron deficiency anemia. J Eur Acad Dermatol Venereol 2001;15:362-4.
 8. Karaman GC, Şendur N, Şavk E. Ranitidine therapy for recalcitrant warts in adults: a preliminary study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2001;15:495-6.
 9. Şavk E, Dikicioğlu E, Çulhacı N, Karaman G, Şendur N. Immunohistochemical findings in notalgia paresthetica. Dermatology 2002;204:88-93. Bu çalışma 2003 yılında Ankara’da düzenlenen XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu’nda “Dr. Feriha Tat ve Prof. Dr. A. Lütfü Tat Araştırma Ödülü”nü almıştır.
 10. Neslihan Şendur N, Karaman G, Dikicioğlu E, Karaman CZ, Şavk E. Cutaneous basosquamous carcinoma infiltrating cerebral tissue. J Eur Acad Dermatol Venereol 2004;18:334-6.
 11. Şavk E, Şahinkarakaş E, Okyay P, Karaman G, Erkek M, Şendur N. Interobserver agreement in the use of the ABCD rule for dermoscopy. J Dermatol 2004;31:1041-3.
 12. Şavk E, Uslu G, Karaoğlu AÖ, Şendur N, Karaman G. Diffuse cutaneous eruption due to interferon alfa and ribavirin treatment of chronic hepatitis C. J Eur Acad Dermatol Venereol 2005;19:396-8.
 13. Karaman GC, Dereboy Ç, Dereboy F, Şahinkarakaş E. Androgenetic alopesia: does its presence change our perceptions? Int J Dermatol 2006; 45: 565-8.
 14. Şendur N, Karaman G, Saniç N, Şavk E. Topical pimekrolimus: a new horizon for vitiligo treatment? J Dermatolog Treat 2006; 17: 338-342.
 15. Karaman G. Etanercept for the treatment of dermatological diseases. Anti-Inflammatory & Anti-Allegy Agents in Medicinal Chemistry 2007; 6: 183-187.
 16. Uslu G, Şendur N, Uslu M, Şavk E, Karaman G. Acne: prevalence, knowledge, beliefs, perceptions and effects on psychological state among adolescents. JEADV 2008; 22: 462-469.
 17. Şavk E, Kolay A, Meteoğlu İ, Ünsal A, Çevikel H, Uslu M, Karaman G, Şendur N, Erdoğdu İ. Cutaneous metastatic adenocarcinoma arising from a malignant sacrococcygeal teratoma in an adult. Derm Online J 2008; 14(6): 3
 18. Uslu M, Şavk E, Karaman G, Şendur N. Okul çocuklarında melanositik nevus prevalansı ve güneş maruziyeti ile ilişkisi. Türkderm 2009:43-4:149-154
 19. Yılmaz E, Şavk E, Öncü S, Güleç GU, Ertuğrul B, Sakarya S, Uslu M, Karaman G, Şendur N. A signal for pseudomonal infection in a case of erythrodermic anticonvulsant hypersensitivity syndrome: green staining of underwear. Cutis 2010;86:305-8
 20. Saniç N, Şavk E, Uslu M, Şendur N, Karaman G. Pediyatrik dermatolojide önemli bir bileşen: Ebeveynlerin dermatolojiye bakışı. Türkderm 2011; 45: 127-131
 21. Harbutluoğlu MK, Karaman G, Şendur N, Şavk EB, Uslu M, Yenisey Ç, Güney E. Molluskum pendilum ile karbonhidrat metabolizması bozukluğu arasındaki ilişkinin araştırılması. Türkderm 2011; 45: 188-92.
 22. Uslu M, Şavk E, Karaman G, Şendur N. Rosacea treatment with intermediate-dose isotretinoin: follow-up with erythema and sebum measurements. Acta Derm Venereol 2012; 92: 73-77.
 23. Şahin E, Karaman G, Uslu M, Karul A, Şendur N, Şavk E. Adiponectin levels, insulin resistance and their relationship with serum levels of inflammatory cytokines as cardiovascular risk factors in patients with Behçet’s disease. J Eur Acad Dermatol 2012; 26: 1498-1502.
 24. Savk E, Uslu M, Yavasuglu I, Kadıkoylu G, Sendur N, Karaman G. Resistant oral mucosal lesions in pemphigus vulgaris responsive to double filtration plasmapheresis: first case report from Turkey. Transfus Apher Sci 2013; 48: 273-275.
 25. Karadağ AS, Balta İ, Saricaoğlu H, Kiliç S, Kelekçi KH, Yildirim M, Arica DA, Öztürk S, Karaman G, Çerman AA, Bilgili SG, Turan E, Demirci MM, Uzunçakmak TK, Güvenç SC, Ataseven A, Ferahbaş A, Aksoy B, Çölgeçen E, Ekiz Ö, Topaloğlu Demir F, Bilgiç Ö, Çakmak S, Uçmak D, Özuğuz P, Kaymak Konkuralp Y, Ermertcan AT, Gökdemir G, Bülbül Başkan E, Alyamaç G, Şanli H. The effect of personal, familial, and environmental characteristics on acne vulgaris: a prospective, multicenter, case controlled study from Turkey. G Ital Dermatol Venereol. 2017 Jul 11. doi: 10.23736/S0392-0488.17.05532-8. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28704984.